img00004.jpg
ING. MARIE SLAVÍKOVÁ A MUDR. KŘÍŽ PŘI HODNOCENÍ MEČÍKŮ NA POLI